Anhöriglista medarbetare 2023

Format: Excel-mall (24 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en kontaktlista över närmast anhöriga till var och en av företagets medarbetare att använda i händelse av sjukdomsfall, olycka eller annan krissituation, med plats för upp till 20 medarbetare. För varje medarbetare finns det plats att ange kontaktuppgifter för upp till fem anhöriga.

Tänk på att en anhöriglista innehåller personuppgifter. Sådan behandling sker i regel med stöd av den rättsliga grunden berättigat intresse, och du behöver även följa övriga regler i dataskyddsförordningen. Anteckna inte fler uppgifter än nödvändigt och spara inte uppgifterna under en längre tid än nödvändigt, vilket i regel är under den tid som anställningen pågår.

Det är viktigt att kontaktuppgifterna till varje medarbetares anhöriga hålls aktuella och listan bör därför uppdateras fortlöpande, minst en gång per år.

(ID 1941)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista en-till-en samtal traumatisk incident 2023
Checklista information katastrof traumatisk incident 2023
Checklista information kris traumatisk incident 2023