Andelsbevis (Handelsbolag) - Framsida 2020

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en framsida av ett andelsbevis (handelsbolag).

Ett handelsbolag bildas genom att bolagsmännen avtalar om att bilda ett handelsbolag och att handelsbolaget därefter registreras hos Bolagsverket. Handelsbolag och kommanditbolag drivs av två eller fler delägare (bolagsmän). Denna mall gör det enkelt att utfärda ett andelsbevis för respektive bolagsmans andel i handelsbolaget.

Denna mall består av en framsida som kombineras med mallen för baksidan av andelsbevis. Detta är endast ett andelsbevis och dokumentet ger ingen information om bolagsmännens rättigheter och skyldigheter gentemot varandra.

(ID 3952)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn