Allmänna villkor för leasing 2022

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta allmänna villkor för leasing.

Leasing är en form av hyra, som främst används av företag och oftast avser lös egendom, men ibland även fastigheter. Man brukar skilja mellan finansiell och operationell leasing, där finansiell leasing är den vanligaste formen.

Vid finansiell leasing ber en leasetagare en leasegivare att köpa en vara från en leverantör. I samband med köpeavtalet mellan leverantören och leasegivaren ingår leasegivaren och leasetagaren ett leasingavtal.

Operationell leasing kan liknas vid ett vanligt hyresavtal mellan ett leasingbolag och en leasetagare. Leasingbolaget köper in utrustning som man sedan hyr ut till leasetagaren mot en avgift. Leasegivaren är alltså fortfarande ägare till egendomen och står därmed bland annat för service, underhåll och försäkringar.

I leasingavtal lägger man ofta in en första förhöjd hyra eller deposition, en så kallad leasingavgift. Depositionen betraktas som ett lån från leasetagaren till leasegivaren, och betalas tillbaka vid leasingperiodens slut.

(ID 4057)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn