Allmänna bestämmelser för webbplats 2019

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 695 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta allmänna bestämmelser för en webbplats.

De allmänna bestämmelserna reglerar och begränsar användningen av webbplatsen. De allmänna reglerna behövs för att förklara vilka förbehåll som görs, hur webbplatsens information används samt vilka skyldigheter som åligger webbplatsens besökare. Mallen som DokuMera har utarbetat riktar sig till kommersiella webbplatser, vilket innebär att de allmänna bestämmelserna också berör produkter och varor som företaget genom hemsidan tillhandahåller på nätet. Genom att använda dig av dessa allmänna bestämmelser sparar du mycket tid. Bestämmelserna kan dessutom specialanpassas till webbplatsen.

Sekretess behandlas dock inte i detta dokument om allmänna bestämmelser. För allmänna bestämmelser för sekretess på webbplatser hänvisas till DokuMeras mall Sekretesspolicy för webbplats med id 4144.

(ID 4141)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista sökmotoroptimering 2019
Cookies 2019