Alkohol- och drogpolicy 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef med uppställningen av en alkohol- och drogpolicy för din verksamhet.

Dokumeramallen har som syfte att främst ge användaren inspiration till uppbyggnad av en policy gällande missbruk av alkohol och/eller andra droger.

Missbruksfrågor på jobbet omfattas av det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen då de ses som en del av den psykosociala arbetsmiljön och därför måste varje företag ha en alkohol- och drogpolicy samt en handlingsplan. Arbetsmiljöverket föreskriver vidare att arbetsgivaren ska ha rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering vid missbruk av alkohol och andra berusningsmedel.

(ID 1989)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn