Aktivitetsbidragsbudget 2023

Format: Excel-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att ställa upp en aktivitetsbidragsbudget.

Utifrån det beslut du ska fatta om huruvida en viss aktivitet ska genomföras eller inte ställer du upp budgeterade särintäkter och särkostnader för aktiviteten. Du kan därefter utläsa vilket budgeterat täckningsbidrag aktiviteten ger och vilken täckningsgrad det motsvarar.

Du får även möjlighet att arbeta med tre olika budgetar parallellt, för att kunna erhålla ett något bredare beslutsunderlag.

(ID 1123)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Fasta kostnader 2023
Likviditetsbudget direkt metod tvåårig 2023
Likviditetsprognos 2023
Personalkostnadsbudget tvåårig 2023
Resultatbudget tvåårig kostnadsslagsindelad 2023
Resultatsimulering totalanalys 2023