Aktieägaravtal

Ett aktieägaravtal är ett avtal mellan de största ägarna i ett bolag och reglerar verksamheten samt fastställer styrelsernas sammansättning, bolagets högsta ledning, finansiering och försäljning av aktier. Några viktiga punkter som bör finnas med är:

- vilka som är ingående delägare
- bolagets ändamål
- vad som gäller för bolagsstämma och styrelse
- arbetsfördelning mellan delägare
- fördelning av eventuellt överskott
- hur aktierna ska värderas

Aktieägaravtalet är ett avtal mellan privatpersoner och därför gäller Avtalslagen (1915:218) men inte Aktiebolagslagen.