Agentavtal och återförsäljare

Agentavtal är ett avtal där agenten, till exempel säljer en tillverkares produkter till butiker, i eget namn och där han bara förmedlar order - inte de fysiska varorna eller produkterna. En agent får vanligtvis provision på det förmedlade värdet.

Återförsäljaravtal är ett avtal mellan till exempel en detaljist eller grossist och en tillverkare eller importör.

Några viktiga punkter som bör ingå i ett agentavtal är:

- beskrivning av de ingående parterna
- syftet med avtalet och vilka de ingående produkterna är
- på vilket geografiskt område som agenten ska verka
- agentens uppgift och befogenheter
- hur agentens ersättning beräknas
- konkurrensklausulMALLAR I AGENTAVTAL OCH ÅTERFÖRSÄLJARE
Agentavtal - Tysk 2021
Agentavtal 2021
Agentavtal Engelsk 2021
Avtal om lagerhållning (Centrallager och konsignation) 2021
Checklista agentavtal 2021
Checklista återförsäljaravtal 2021
Exklusivitetsklausul 2021
Exklusivitetsklausul Engelsk 2021
Provisionsnota 2021
Återförsäljaravtal - Tysk 2021
Återförsäljaravtal 2021
Återförsäljaravtal Engelsk 2021