Agentavtal Engelsk 2019

Format: Word-mall (8 sidor)
Pris: 1870 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett agentavtal på engelska.

Avtalet (agency agreement) gäller när en producent av varor, huvudmannen, (principal) anlitar en agent som för huvudmannens räkning säljer varorna, försäljningsagentur (sales agency). Huvudmannen åtar sig att under avtalstiden utge en ersättning, provision, (commission) till försäljningsagenten mot att denne anskaffar kunder till huvudmannen.

Agentavtalet är skrivet på engelska men är upprättat i enlighet med svensk rätt.

(ID 2657)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Agentavtal - Tysk 2019
Agentavtal 2019
Checklista agentavtal 2019
Checklista återförsäljaravtal 2019
Återförsäljaravtal - Tysk 2019
Återförsäljaravtal 2019
Återförsäljaravtal Engelsk 2019