Agenda för tillträde av aktier 2022

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en agenda för tillträde av aktier.

En agenda för tillträde av aktier fastställer att ett köpeavtal gällande aktier har träffats mellan köpare och säljare och klargör att tillträdet av aktierna ska anses fullbordat när transaktionen är fullgjord. Agendan ställer upp ett antal punkter som måste uppfyllas. Dessa punkter rör betalning av köpeskilling, överlämnande av aktiebrev, fastställande av eventuella representanters behörighet etc. När dessa punkter är uppfyllda, är köpet enligt agendan att anse som fullbordat.

En agenda enligt ovan kan således underlätta processen gällande tillträde av aktier. På så vis är det enkelt att överblicka när aktieköpet är helt och hållet fullbordat.

(ID 3994)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn