Ägaravtal

Ägaravtal är avtal som reglerar rättigheter och skyldigheter mellan delägare i olika associationsrättsliga enheter. Den vanligaste formen av ägaravtal är aktieägaravtal eller kompanjonsavtal.

Vid upprättandet av ett ägaravtal tvingas ägarna att tänka igenom alla tänkbara situationer som kan uppstå i och med ägandet. Denna process är av vikt, då den kan reducera frågeställningar och problem som kan komma att påverka det framtida ägandet.UNDERKATEGORIER TILL ÄGARAVTAL
Aktieägaravtal
Handelsbolagsavtal
Kommanditbolagsavtal