Samtalsunderlag förberedande medlingssamtal 2024

Denna mall är ett samtalsunderlag för ett förberedande medlingssamtal och är till för dig som ska medla i en konflikt.

Inför ett medlingssamtal med två parter är det bra att hålla ett eller flera förberedande samtal med varje part var för sig. Detta för att medlaren ska kunna få en tydlig bild av parternas ståndpunkter och upplevelser av konflikten.

Det finns i huvudsak två olika typer av medlingsprocesser:

Evalutativ medling Medlarens roll är att leda genom att bedöma och värdera.

Facilitativ medling Medlarens roll är att underlättar parternas kommunikation så att de själva kommer fram till lösningar. Vi facilativ medling är medlarens roll icke ledande.

DokuMeras samtalsunderlag för förberedande medlingssamtal är baserad på facilitativ medling. Samtalsunderlaget innehåller exempelmeningar och frågor som kan användas i medlingssamtalet.

Specifikation

  • Samtalsunderlag förberedande medlingssamtal 2024
  • 4694
  • 1,20
  • 7
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider