PM Tre steg till ett konstruktivt samarbete

Denna promemoria, eller white paper som texten också kallas för, handlar om konstruktivt samarbete.

I de flesta arbeten behöver du samarbeta, exempelvis med leverantörer, kunder och medarbetare. Många är dåliga på att samarbeta. De har liten eller ingen kunskap om hur de ska genomföra ett framgångsrikt samarbete. Det blir destruktivt i stället för konstruktivt. I ställe för att bygga nytt river de ner. I stället för att generera pengar kostar de pengar.

Det är svårt att framgångsrikt samarbeta med andra. För att kunna samarbeta behöver du förstå den du ska samarbeta med. Vad har den personen för utgångspunkt, vart är han eller hon på väg, vad driver honom eller henne? För att kunna förstå honom eller henne behöver du kunna lyssna på honom eller henne. Lyssnande är den nödvändiga grunden för ett framgångsrikt samarbete.

Ta del av informationen i detta PM och lär dig mer om konstruktivt samarbete.

Specifikation

  • PM Tre steg till ett konstruktivt samarbete
  • 4699
  • 1,00
  • 6
  • pdf
0 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider