PM Egendom och gåva mellan makar och sambor

Denna promemoria, eller white paper som texten också kallas för, handlar om vad som gäller beträffande egendom och gåva mellan makar och sambor.

Är du osäker på vilken egendom du egentligen har rätt till vid en eventuell skilsmässa? Vad gäller förresten beträffande gåva mellan makar – blir gåvan giftorättsgods eller enskild egendom? Inte sällan råder osäkerhet om vad som gäller avseende egendom och gåva mellan makar och sambor. En följd av det är att konflikter om vem som har rätt till vad vid skilsmässa och upplöst samboförhållande är vanliga.

Genom att skaffa sig kännedom om vad som gäller är många konflikter enkla att undvika.

I den här promemorian ska vi redogöra för vad som händer med din egendom vid skilsmässa och upphört samboförhållande samt vad du behöver tänka på när du ger din make eller maka en gåva.

Specifikation

  • PM Egendom och gåva mellan makar och sambor
  • 4733
  • 1,00
  • 6
  • pdf
0 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider