Kommunikationspolicy 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en kommunikationspolicy för ditt företag.

Ett företag har alltid ett kommunikationsbehov, både för att informera anställda om händelser inom företaget och för att informera kunder, intressenter och allmänheten. För att göra detta på ett samordnat och i förväg genomtänkt sätt kan företaget anta en kommunikationspolicy. En kommunikationspolicy fastställer hur information om företaget och dess tjänster eller produkter på bästa sätt ska förmedlas internt och externt.

Det är också viktigt att information som anses vara känslig hanteras på rätt sätt i förhållande till utomstående. Kommunikationspolicyn hjälper dig även med detta.

Specifikation

  • Kommunikationspolicy 2024
  • 4285
  • 1,30
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider