Gemensam ansökan äktenskapsskillnad nr 5 2024

Denna mall från DokuMera hjälper makar som är överens om att äktenskapet ska upplösas, att upprätta en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad för makar som levt åtskilda sedan minst två år. I äktenskapet finns barn under 16 år som någon make eller båda makarna har vårdnaden om och bor tillsammans med.

Båda makarna är ense om att en av makarna i fortsättningen ska ha ensam vårdnad om det/de barn som är under 18 år. Det finns även möjlighet att framställa särskilda yrkanden gällande vårdnad om barn, umgängesrätt, underhållsbidrag och kvarsittningsrätt och dessutom yrkande om att tingsrätten ska meddela ett interimistiskt beslut i dessa frågor. Eftersom makarna har barn under 16 år tillkommer en betänketid på minst sex månader och högst ett år.

Specifikation

  • Gemensam ansökan äktenskapsskillnad nr 5 2024
  • 1297
  • 1,37
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider