Fullföljd av ansökan om äktenskapsskillnad (Gemensam - barn under 16 år) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att fullfölja ansökan om gemensam äktenskapsskillnad där någon av makarna har barn under 16 år.

I det fall då makarna är överens om att äktenskapet ska upplösas kan de gemensamt skicka in en ansökan om detta till tingsrätten. Äktenskapsskillnaden måste föregås av minst sex månaders betänketid om en av makarna varaktigt bor tillsammans med och har vårdnaden om eget barn under 16 år. Betänketiden inleds när makarna gemensamt ansöker om äktenskapsskillnad eller när den ena makens yrkande om äktenskapsskillnad delges den andra maken.

När betänketiden har löpt ut måste minst en av makarna inom sex månader fullfölja ansökan om äktenskapsskillnad med en fullföljdsansökan. DokuMera hjälper dig upprätta denna fullföljdsansökan som enkelt kan fyllas i och skickas till tingsrätten.

Specifikation

  • Fullföljd av ansökan om äktenskapsskillnad (Gemensam - barn under 16 år) 2024
  • 3403
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider