Frågeformulär - ledningsgruppens strukturella arbete 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att identifiera ledningsgruppens strukturella arbete.

Mallen består av 29 frågor och syftar till att utgöra underlag för en diskussion inom ledningsgruppen gällande hur väl det strukturella arbetet fungerar.

Mallen kan med fördel användas tillsammans med DokuMeras mall Utvärdering av ledningens strukturella arbete (ID 5074)

Specifikation

  • Frågeformulär - ledningsgruppens strukturella arbete 2024
  • 5071
  • 1,16
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider