Checklista krisstöd brottsmisstanke 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef att informera och genomföra stödinsatser när ditt företag har drabbats av brott.

Tidig, tydlig och relevant information kan förhindra stressreaktioner i organisationen. Den kan användas som en informationskanal av företagets ledning för att informera om det som inträffat och utgör ett mycket effektivt verktyg för att förhindra desinformation. Den kan också skydda företagets kultur genom att ledningen tydligt visar att den bryr sig om övriga medarbetare när en incident inträffar i företaget.

Denna checklista tar bl.a. upp frågor såsom förstå vikten av tidig, tydlig och riktig information, var uppmärksam på stressreaktioner och förstå vikten av ditt ledarskap.

Specifikation

  • Checklista krisstöd brottsmisstanke 2024
  • 3241
  • 1,24
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider