Aktieägaravtal _Flera parter med drag along och tag along_ 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett aktieägaravtal mellan flera parter med drag along och tag along. Avtalet är avsett för ett bolag med flera ägare.

Drag along-rätt innebär att om majoritetsägarna säljer sina andelar så är minoritetsägarna tvungna att gå med på affären. Denna rätt skyddar majoriteten.

Tag along-rätt innebär att minoritetsägarna har möjlighet att sälja sina andelar till samma villkor som gäller för majoritetsägarna. Denna rätt skyddar minoritetsägarna och är liksom drag along-rätt vanligt förekommande i aktieägaravtal.

Avtalet kan endast göras gällande mot den som har undertecknat det och kan alltså inte åberopas mot någon som har köpt aktier efter det att avtalet slöts. Det kan heller inte göras gällande mot aktiebolaget som sådant.

Specifikation

  • Aktieägaravtal _Flera parter med drag along och tag along_ 2024
  • 4211
  • 1,32
  • 14
  • docx
1 295 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider