Äktenskapsförord före äktenskap Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett äktenskapsförord före äktenskap, i syfte att tillse att respektive blivande makes all nuvarande och tillkommande egendom ska vara dennes enskilda egendom i det kommande äktenskapet. Mallen är skriven på engelska, men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

Ett äktenskapsförord som har slutits mellan blivande makar gäller från äktenskapets ingående, om det ges in till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks. I annat fall gäller äktenskapsförord först från och med den dag då det ges in till Skatteverket.

Specifikation

  • Äktenskapsförord före äktenskap Engelsk 2024
  • 5117
  • 1,16
  • 1
  • docx
995 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider