Villkor för kapitalandelslån 2017

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 380 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta villkor för kapitalandelslån.

Kapitalandelslån (eller delägardebentures) är ett lån där inte bara avkastningen (räntan) utan även själva lånebeloppet beror på bolagets framtida resultat. Ett kapitalandelslån påminner om aktier som saknar rösträtt i bolaget. Långivaren har alltså en andel av bolagets kapital men ingen rösträtt på företagets bolagsstämma.

Genom lånet tillförs bolaget nytt kapital, dock utan att befintliga ägares inflytande i bolaget späds ut. Eftersom kapitalandelslån påminner mycket om aktier beslutar bolagsstämman om sådana får upptas. Ett kapitalandelslån kan vara ett alternativ till en nyemission. Kapitalandelslån var tidigare förbjudna men blev tillåtna i och med ändringarna i aktiebolagslagen.

Denna mall från DokuMera består av ett dokument som sätter upp de närmare villkoren för kapitalandelslån.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn