Mallar och avtal alla företag behöver

Logga in

Produkter
Kundservice
Om oss
DokuMera - Certifierad E-handel
DokuMera - Kreditvärdighet AA
DokuMera AB
Strindbergsgatan 32
115 31 STOCKHOLM

Tfn 08-450 44 80
E-post info@dokumera.se

VD-instruktion 2017

Information om mall

Id: 688

Typ: Word-mall

Omfattning: 3 sidor

Pris: 520 kr

Känner du dig osäker på om denna mall är lösningen på ditt problem?

Du behöver inte vara tveksam! Köp mallen nu och om du inte har användning för den så har du alltid möjlighet att inom de närmaste 24 timmarna utnyttja DokuMeras nöjd-kund-garanti:

1) Du kontaktar oss

2) Vi stryker din beställning

3) Du raderar mallen från din hårddisk

Mall för VD-instruktion
En dokumentmall för Microsoft Word
Pris 520 kr
VD-instruktion

VD-instruktion 2017

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en VD-instruktion, för fastställelse, innehållande styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Styrelsen i ett publikt aktiebolag måste utse en verkställande direktör (enligt Aktiebolagslagen). I dessa bolag får VD och styrelsens ordförande inte vara samma person. I ett privat aktiebolag kan styrelsens ordförande utses till VD.

VD:n sköter den löpande verksamheten och ser till att redovisning m.m. är i ordning. Vad som hör till den löpande verksamheten och vad som är styrelsens ansvarsområde ska framgå av den skriftliga VD-instruktion som styrelsen utarbetar. Om VD fattar beslut som står i strid med instruktionen från styrelsen och detta beslut skadar bolaget kan bolagsstämman kräva VD på ersättning.

Mallen har 3 sidor (ID #688)

När ska jag använda mallen?

En vd ska, enligt aktiebolagslagen, sköta företagets löpande förvaltning efter styrelsens riktlinjer och anvisningar. Vd-instruktionen är en arbetsbeskrivning för den verkställande direktören.

Vad ska jag tänka på?

Styrelsen i ett publikt aktiebolag måste utse en vd. I ett sådant bolag får inte vd och styrelsens ordförande vara samma person. I ett privat AB är det inte nödvändigt att utse en vd, men väldigt vanligt. I detta fall kan du alltså utse dig själv till vd samtidigt som du är styrelsens enda ledamot och ensam aktieägare.

Styrelsen är alltid ytterst ansvarig för bolaget, medan en vd anställs för att sköta den löpande driften. Hur arbetsfördelningen mellan styrelsen och vd ska se ut anges i en arbetsfördelning och i en vd-instruktion. I princip kan man säga att styrelsen tar beslut i större frågor medan vd fattar beslut och ingår avtal om sådant som ingår i den löpande verksamheten. Vad som ingår i den löpande verksamheten ska anges i vd-instruktionen.

Vanliga ansvarsområden för vd kan till exempel vara:

- Redovisning och bokföring.

- Förvaltning av företagets ekonomiska resurser.

- Löner och andra personaladministrativa beslut.

- Anställningar och annan utveckling av företagets organisation.

- Inköp av material, tjänster och liknande inom budget (som är satt av styrelsen).

- Investeringskalkyler och andra underlag för styrelsebeslut.

- Rapporter om företagets situation som ska lämnas till styrelsen.

- Normal kundaktivitet.

Vd har ofta en överlägsen detaljkunskap jämfört med styrelsen och därför blir positionen stark. Men om vd fattar beslut som står i strid med instruktionen från styrelsen, och detta beslut skadar bolaget, kan bolagsstämman kräva vd på ersättning.

En vd-instruktion utformas ofta i samråd mellan styrelse och vd. Låt vd komma med invändningar innan dokumentet färdigställs. Glöm dock inte bort att det är styrelsen som har sista ordet.

Mer information

 
De kunder som köpt denna dokumentmall har även köpt...
En dokumentmall för Microsoft WordAnställningsavtal verkställande direktör
2017
870 kr
En dokumentmall för Microsoft WordArbetsfördelning styrelse VD andra
inrättade organ 2017
380 kr
En dokumentmall för Microsoft WordArbetsfördelning styrelse VD andra
inrättade organ Engelsk 2017
1440 kr
En dokumentmall för Microsoft WordArbetsordning styrelsens arbete 2017 380 kr
En dokumentmall för Microsoft WordArbetsordning styrelsens arbete Engelsk
2017
1440 kr
En dokumentmall för Microsoft WordChecklista styrelsens arbetsordning 2017 380 kr
En dokumentmall för Microsoft WordInstruktion om ekonomisk
uppgiftsinsamling 2017
380 kr
En dokumentmall för Microsoft WordInstruktion om ekonomisk
uppgiftsinsamling Engelsk 2017
1440 kr
En dokumentmall för Microsoft ExcelStyrelsemötesschema 2017 325 kr
En dokumentmall för Microsoft WordVD-instruktion Engelsk 2017 1670 kr
 Denna dokumentmall ingår vid årsabonnemang på...

FöretagspaketetFöretagspaketet - vår storsäljare

Företagspaketet förenklar allt det administrativa och ”krångliga” inom företagandet. Här återfinns nedladdningsbara mallar i Word och Excel för anställningsavtal, offerter, fakturaset, utvecklingssamtal, hyreskontrakt, samarbetsavtal och många, många fler. Företagspaketet ger dig och dina medarbetare tillgång till tusentals mallar, alla framtagna av sakkunniga experter.

Beställ Företagspaketet, från 6 480 kr >>

Titta på innehållet >>


Din kundkorg

Din kundkorg är tom.

De 10 populäraste

Gör en bättre affär med oss - Beställ Företagspaketet!

Beställ Företagspaketet

För personlig service, ring 08-450 44 80.
Allmänna villkor | Användarpolicy | Vårt nyhetsbrev | Om cookies | Copyright © 2017 DokuMera AB.