Varsel till facklig organisation om övervägande att avskeda anställd 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta varsel till facklig organisation om övervägande att avskeda anställd.

Avsked görs när en anställd grovt åsidosatt sina åligganden mot företaget. Vid avsked upphör anställningen omedelbart utan uppsägningstid. Innan avskedande sker ska underrättelse om den tilltänkta åtgärden lämnas till den anställde och hans eller hennes fackförening minst en vecka i förväg. En arbetsgivares rätt att avskeda en anställd är begränsad genom reglerna i lagen om anställningsskydd.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn