Varning till anställd - utan kollektivavtal 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en varning till en anställd, i ett företag utan kollektivavtal.

En uppsägning eller ett avsked av en anställd måste föregås av en varning eller erinran. En första åtgärd är lämpligen en muntlig tillsägelse. Därefter bör du använda dig av en skriftlig handling. När en anställd inte omfattas av ett kollektivavtal används en erinran eller varning som enligt LAS inte är en bestraffning. Den är endast en påminnelse om skyldigheterna enligt anställningsavtalet och risken för uppsägning.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Personalhandbok 2017