Uppsägning för villkorsändring av jordägare - Bostadsarrende 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en uppsägning för villkorsändring av jordägare beträffande bostadsarrende.

Vill jordägaren säga upp avtalet om bostadsarrende för villkorsändring skall han skriftligen informera arrendatorn om detta. Begäran om detta ska lämnas senast ett år före arrendetidens utgång. Vid förlängning av arrendeavtalet ska arrendeavgiften utgå med ett belopp som ska vara skäligt och övriga villkor i det ska inte stå i strid med god sed.

Denna mall låter er enkelt och snabbt upprätta detta meddelande om uppsägning för villkorsändring rörande bostadsarrende.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn