Uppsägning för villkorsändring av arrendator 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper er att upprätta en uppsägning för villkorsändring av arrendator.

Vill arrendatorn säga upp avtalet om bostadsarrende för villkorsändring skall han skriftligen informera jordägaren om detta. Begäran om detta ska lämnas senast ett år före arrendetidens utgång. Enligt 10:6 JB ska vid förlängning av arrendeavtalet arrendeavgiften utgå med ett belopp som ska vara skäligt. Om jordägaren och arrendatorn inte kan komma överens om avgiftens storlek, skall den bestämmas så den kan antas motsvara arrenderättens värde.

Denna mall låter er enkelt och snabbt upprätta detta meddelande om uppsägning för villkorsändring.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn