Uppsägning för avflyttning (Uppsägning av hyresgäst) 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en uppsägning från hyresgästens sida för avflyttning.

Enligt huvudregeln i 12:8 jordabalken skall uppsägningar vara skriftliga men nämner vissa undantag från detta. Emellertid tjänar samtliga på att underrättelsen om uppsägning sker skriftligen då den kan tjäna som bevis om en tvist skulle uppstå.

Mallen som DokuMera har tagit fram är en klar och tydlig uppsägning av lägenhet och är avsedd att skickas till hyresvärden. Denna uppsägning är frivillig och avser fallet då ni vill flytta ut från lägenheten.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn