Uppsägning för avflyttning pga obetald hyra 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en uppsägning på grund av obetald hyra.

Enligt 12 kap. 42 § Jordabalken är hyresrätten förverkad och hyresvärden berättigad att säga upp avtalet att upphöra i förtid om hyresgästen, när det gäller en bostadslägenhet, dröjer med att betala hyran mer än en vecka efter förfallodagen och annat inte följer av reglerna i 55 d § rörande hyreshöjningar och hyressänkningar.

Däremot får inte hyresgästen skiljas från bostadslägenheten inom tre veckor från det att en hyresgäst har delgetts underrättelse om att han genom att betala hyran på angivet sätt får tillbaka hyresrätten om hyresrätten sagts upp av hyresvärden på grund av dröjsmål med betalning av hyran. (12 kap 44 § JB)

Mallen hjälper er upprätta denna uppsägning som även innehåller en underrättelse om hur hyresgästen kan få tillbaka hyresätten.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn