Uppdragsbrev redovisningstjänster förenklad 2017

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall hjälper dig att utforma ett uppdragsbrev för redovisningstjänster som du skickar till dina kunder.

Mallen är en förenklad version av DokuMeras mall Uppdragsbrev redovisningstjänster (id 4449) och är utformad ungefär som en blankett istället för i löptext.

Med hjälp av ett uppdragsbrev skickar du en bekräftelse på uppdragets omfattning till kunden som i sin tur skriver under på att överenskommelsen är korrekt. Ett klart och tydligt uppställt uppdragsbrev gör att eventuella oklarheter kan utredas i ett tidigt skede.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn