Underrättelse till anställd om avsked 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma ett meddelande om att en anställd kommer att avskedas av något skäl.

En arbetsgivare får endast avskeda en anställd om denne grovt har åsidosatt sina skyldigheter gentemot arbetsgivaren. Det kan t.ex. vara frågan om illojalitet, våld eller brott. Ett avskedande ska vara skriftligt och lämnas till arbetstagaren minst en vecka i förväg. Om arbetstagaren är kollektivavtalsansluten ska dennes organisation underrättas om avskedet och samtidigt ska den anställde underrättas om detta. När en anställd avskedas upphör anställningen omedelbart utan uppsägningstid. Bestämmelser om avsked regleras i lagen om anställningsskydd (LAS).

Denna mall består av ett meddelande om att den anställde kommer att avskedas. Mallen låter dig enkelt komplettera meddelandet med egna uppgifter för att sedan överlämnas till den anställde.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista för frivillig överenskommelse 2017
Checklista för turordningslista 2017
Checklista företrädesrätt återanställning 2017
Checklista uppsägning pga arbetsbrist 2017
Förhandlingsframställan uppsägning p g a arbetsbrist MKA 2017
Förhandlingsframställan uppsägning p g a arbetsbrist UKA 2017
MBL- protokoll fört vid förhandling 2017
Personalhandbok 2017
Processbeskrivning vid arbetsbrist 2017
Turordningslista vid arbetsbrist 2017