Underrättelse om andrahandspantsättning 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att underrätta om andrahandspantsättning.

Pant är en säkerhet för en fordran. Panten ägs av pantsättaren, som är gäldenären, är den lös egendom skall den förvaras hos panthavaren, som oftast är borgenären.

I vissa fall har panthavaren rätt att sälja panträtten (dvs. den lösa egendomen som fortfarande är behäftade med panträtt), vidare. Panthavaren skall då underrätta pantsättaren om att panten sålts till annan, samt vem denne är, och får en underskrift som bekräftar att pantsättaren har tagit del av denna information. Dokumentet låter er snabbt upprätta denna underrättelse och sända den till panthavaren.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn