Underborgen av företag (Enkel borgen) 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta enkel underborgen av företag.

Mallen består av ett avtal, eller kontrakt, om enkel borgen som är klart att ifyllas med relevant information för att fungera som underborgen åt borgensmännen.

Enkel borgen innebär att borgenären först måste söka betalning från gäldenären innan han vänder sig till borgensmannen eller borgensmännen.

Underborgen är en typ av borgensförbindelse som innebär att en borgensman går i borgen för gäldenärens betalningsskyldighet gentemot borgensmännen om de tvingas infria sitt borgensåtagande. Underborgensmannen blir således en säkerhet för borgensmännen om gäldenären inte skulle kunna betala sin skuld till dem.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn