Tjänstgöringsbetyg neutral ton 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma ett tjänstgöringsbetyg (arbetsbetyg) med neutral ton för en anställd som slutar i företaget.

När en anställd avslutar sin anställning hos en arbetsgivare kan denne begära att få ett tjänstgöringsintyg eller ett tjänstgöringsbetyg. Ett betyg innehåller både en bekräftelse på att personen har varit anställd hos arbetsgivaren samt ett omdöme angående den anställdes prestationer under anställningen. Ett tjänstgöringsbetyg bör innehålla information om den anställdes personuppgifter, anställningstid och arbetsuppgifter.

Denna mall består av ett färdigt tjänstgöringsbetyg som enkelt kan kompletteras med egen information. Mallen har en klar disposition med exemplifierande text som tillåter dig att upprätta ett anställningsbetyg efter dina behov.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Arbetsgivarintyg
Personalhandbok 2017
Tjänstgöringsbetyg starka rekommendationer 2017
Tjänstgöringsbetyg svaga rekommendationer 2017
Tjänstgöringsintyg 2017
Uppsägning av anställd pga arbetsbrist utan företräde till återanställning 2017