Tidsplan utvecklingssamtalsomgång 2017

Format: Excel-mall (10 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef att planera in och skapa en översikt över alla utvecklingssamtal som ska hållas i en utvecklingssamtalsomgång.

Det finns plats för att ange upp till 75 medarbetare med 15 medarbetare per blad. För varje utvecklingssamtal så anger du namn på medarbetaren, datum, tidpunkt och plats. Dessutom finns möjlighet att markera om en inbjudan har skickats, om samtalet har genomförts samt om en handlingsplan är framtagen.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Att ge och ta emot återkoppling 2017
Att sätta mål 2017
Checklista utvecklingssamtal 2017
Inbjudan utvecklingssamtal 2017
Individuell handlingsplan 2017
Medarbetar- och lönekriterier 2017
Samtalsunderlag utvecklingssamtal 2017