Tidsplan för delning - upplösning och bildning av bolag 2017

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en tidsplan för delning – upplösning av det överlåtande bolaget och bildning av övertagande bolag.

Vid delning av bolag måste flera beslut fattas i en viss ordning. Det kan därför underlätta att upprätta en tidsplan för delningen. Tidsplanen kan guida dig genom delningen samtidigt som den ger en överblick över var i delningen bolaget befinner sig och hur många av delningens olika moment som kvarstår.

Tidsplanen utgör inget lagstadgat krav, men den kan utgöra ett stöd som låter bolagen hålla de lagstadgade tidsfristerna för de ansökningar och registreringar som måste göras till följd av delningen. Genom att använda dig av DokuMeras tidsplan kan delningen ske på ett överskådligt sätt utan att någon del av processen förbises.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn