Mallar och avtal alla företag behöver

Logga in

Produkter
Kundservice
Om oss
DokuMera - Certifierad E-handel
DokuMera - Kreditvärdighet AA
DokuMera AB
Strindbergsgatan 32
115 31 STOCKHOLM

Tfn 08-450 44 80
E-post info@dokumera.se

Styrelsens rapportschema 2017

Information om mall

Id: 1149

Typ: Excel-mall

Omfattning: 1 sida

Pris: 325 kr

Känner du dig osäker på om denna mall är lösningen på ditt problem?

Du behöver inte vara tveksam! Köp mallen nu och om du inte har användning för den så har du alltid möjlighet att inom de närmaste 24 timmarna utnyttja DokuMeras nöjd-kund-garanti:

1) Du kontaktar oss

2) Vi stryker din beställning

3) Du raderar mallen från din hårddisk

Mall för Styrelsens
En dokumentmall för Microsoft Excel
Pris 325 kr
Styrelsens

Styrelsens rapportschema 2017

Ett schema ger dig god översikt över planerade händelser. Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma ett schema för när olika typer av rapporter skall vara färdigställda samt skickas ut till styrelsen i ett aktiebolag.

En bolagsstyrelse har ett långtgående ansvar för bolagets organisation. Styrelsen har bl.a. ansvar för att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. Styrelsen är även ansvarig för att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska situation kontrolleras på ett betryggande sätt.

För att bolagets olika avdelningar ska veta hur de ska rapportera de uppgifter som krävs, för att styrelsen ska kunna fullgöra sina skyldigheter, är styrelsen skyldig att upprätta skriftliga instruktioner för hur denna rapportering ska ske. Detta gäller dock inte bolag som är så pass små eller som bedriver en sådan verksamhet att skriftliga instruktioner för rapportering skulle sakna betydelse.

Denna mall består av ett schema som ger tydlig information om när bolagets olika rapporter ska lämnas in till styrelsen. Schemat kan även kompletteras med ytterligare tidpunkter för olika rapporter som ska lämnas till styrelsen.

Mallen har 1 sida (ID #1149)

När ska jag använda mallen?

I ett välskött bolag bör styrelsen få rapporter om vad som händer i företaget, och detta helst varje månad. Med hjälp av ett rapportschema får ni ordning på vilka dokument som ska framställas och vid vilka datum de ska vara färdiga för inlämning.

Vad ska jag tänka på?

Det spelar ingen roll om bolaget är stort eller litet, en väl fungerande dokumenthantering sparar otroligt mycket tid i alla företag (det är bland annat därför den här boken har skrivits). För att styrelsen ska kunna sköta sitt uppdrag är det väldigt viktigt att de får rätt information vid rätt tillfälle, och med ett rapportschema löser ni detta.

  • Se till att göra rapportschemat för ett helt år, och lämna kopior till såväl styrelsen som till dem som ska ta fram dokumenten. På så sätt vet styrelsemedlemmarna när de ska boka in tid för att läsa dokumenten, och de rapportansvariga vet hur de ska lägga upp sitt arbete.
  • I rapportschemat anger ni vilka datum rapporterna ska vara framställda och lämnade till styrelsen. Ni anger också vilka rapporter det gäller. En vanlig månad kan dokumentationen till exempel bestå av balansrapport, resultatrapport, nyckeltal och kassaflödesrapport.
  • I vissa månader tillkommer fler rapporter, till exempel niomånadersbokslut eller förslag till årsredovisning. Eftersom styrelsen, genom rapportschemat, vet om detta kan de på ett tidigt skede avsätta extra tid för läsning.

Följande rapporter vill styrelsen normalt ta del av:

- Balansrapport

- Resultatrapport

- Kassaflödesrapport

- Nyckeltal

- Kundfordringar

- Ordersituation

- Budget av olika slag

- Olika typer av bokslut

- Avvikelseanalyser

- Förslag till årsredovisning

Mer information

 
 Denna dokumentmall ingår vid årsabonnemang på...

FöretagspaketetFöretagspaketet - vår storsäljare

Företagspaketet förenklar allt det administrativa och ”krångliga” inom företagandet. Här återfinns nedladdningsbara mallar i Word och Excel för anställningsavtal, offerter, fakturaset, utvecklingssamtal, hyreskontrakt, samarbetsavtal och många, många fler. Företagspaketet ger dig och dina medarbetare tillgång till tusentals mallar, alla framtagna av sakkunniga experter.

Beställ Företagspaketet, från 6 480 kr >>

Titta på innehållet >>


Din kundkorg

Din kundkorg är tom.

De 10 populäraste

Gör en bättre affär med oss - Beställ Företagspaketet!

Beställ Företagspaketet

För personlig service, ring 08-450 44 80.
Allmänna villkor | Användarpolicy | Vårt nyhetsbrev | Om cookies | Copyright © 2017 DokuMera AB.