Styrelsemöte 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta underlag för styrelsemöte i överlåtande bolag angående absorption av helägt dotterbolag.

Fusion innebär att ett eller flera överlåtande aktiebolags samtliga tillgångar och skulder tas över av ett annat aktiebolag, det övertagande bolaget, vid den slutliga registreringen.

Absorption är en form av fusion som innebär att ett eller flera bolag (överlåtande bolag) mot vederlag i form av aktier i det övertagande bolaget eller pengar till aktieägarna, går upp i ett annat befintligt aktiebolag (det övertagande bolaget).

Styrelsen beslutar i frågan om absorption och godtar fusionsplan i det överlåtande bolaget. Mallen som DokuMera har utarbetat hjälper er genomföra detta möte i det överlåtande bolaget.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn