Styrelsearvodesberäkning 2017

Format: Excel-mall (11 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att skapa en beräkning av årets styrelsearvoden. Du kan ange såväl fasta som resultatbaserade arvoden och båda typerna kan enkelt justeras med hänsyn till ledamotens/suppleantens mötesnärvaro under året. Styrelseledamöternas arvoden bestäms av bolagsstämman och ska bestämmas för varje år.

Denna mall består av ett Excel-dokument som räknar ut årets styrelsearvoden. Du får dessutom en sammanställning över alla ledamöters arvoden som du kan lämna till löneadministrationen.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn