Mallar och avtal alla företag behöver

Logga in

Produkter
Kundservice
Om oss
DokuMera - Certifierad E-handel
DokuMera - Kreditvärdighet AA
DokuMera AB
Strindbergsgatan 32
115 31 STOCKHOLM

Tfn 08-450 44 80
E-post info@dokumera.se

Sponsoravtal 2017

Information om mall

Id: 2619

Typ: Word-mall

Omfattning: 6 sidor

Pris: 520 kr

Känner du dig osäker på om denna mall är lösningen på ditt problem?

Du behöver inte vara tveksam! Köp mallen nu och om du inte har användning för den så har du alltid möjlighet att inom de närmaste 24 timmarna utnyttja DokuMeras nöjd-kund-garanti:

1) Du kontaktar oss

2) Vi stryker din beställning

3) Du raderar mallen från din hårddisk

Mall för Sponsoravtal
En dokumentmall för Microsoft Word
Pris 520 kr
Sponsoravtal

Sponsoravtal 2017

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett sponsoravtal mellan ett företag, en sponsor, och någon som företaget på något sätt vill stödja ekonomiskt, mottagaren, i utbyte mot reklam och dylikt.

Vid sponsoravtal finns det idag inga särskilda skatteregler, istället gäller den allmänna omkostnadsbestämmelsen som säger att utgifter ett företag har för att förvärva och bibehålla inkomster får dras av. Sponsringsbidrag är avdragsgilla om det rör allmänna omkostnader som lokal, representation, personal, reklam m.fl.

Snabbinstruktion för Sponsoravtal 2017

Mallen har 6 sidor (ID #2619)

När ska jag använda mallen?

Om ni vill upprätta ett sponsoravtal mellan ert företag (sponsorn) och något som ert företag vill stödja ekonomiskt (mottagaren) i utbyte mot motprestationer som exempelvis exponering.

Vad ska jag tänka på?

Avtalets inledande avsnitt

Avtalet fastställer inledningsvis vilka som ingått avtalet. Det bör finnas en bakgrundsbeskrivning av parterna och samarbetet för att underlätta framtida tolkning av avtalet (till exempel vid en tvist). För att underlätta läsningen är det klokt att använda sig av definitioner som sedan konsekvent följs i avtalstexten (till exempel ”sponsorn” och ”mottagaren”). Ett avtal utan definitioner tenderar att bli långt och tråkigt.

Specificera mottagarens åtaganden

Var noga med att precisera parternas överenskommelse i avtalet. Slarvigt formulerade åtaganden kan leda till tvister vilket givetvis är onödigt. Innehållet i mottagarens åtagande kan vara mycket varierande. I vilken omfattning ska sponsorn exponeras? Hur ska markandsföringen se ut? Ingår förmåner som fribiljetter etc.? Ange hur alla aktiviteter ska utföras. Var noggrann, och gå gärna ner på detaljnivå.

Med tanke på sponsorns goodwill är det av största vikt att mottagaren sköter sina åtaganden. Brister i detta avseende kan ge sponsorn rätt att häva avtalet och kräva skadestånd.

Specificera sponsorns åtaganden

Precisera hur betalning ska ske och även hur annan ersättning (lokal, fordon etc.) ska lämnas. Glöm inte: om mottagaren är en enskild idrottsman eller kulturutövare etc. kan preliminärskatt och sociala avgifter belasta ersättningen!

Hantering av immateriella rättigheter

Beroende på utformningen av avtalet kan denna paragraf vara ensidig eller gälla båda parter. De immateriella rättigheterna bör specificeras och begränsas till de rättigheter som omfattas av avtalet.

Beslut om vad som händer om mottagaren ändrar sin verksamhet

Det är viktigt att reglera vad som händer om mottagaren ändrar sin verksamhet, eftersom sponsorn får antas vara intresserad av mottagaren utifrån den verksamhet som denne bedriver när avtalet ingås. Specificera så noga som möjligt.

Reglering av överlåtelse av avtalet

I normalfallet fastställs att sponsorskapet inte kan överlåtas utan den andre partens godkännande.

Reglera övriga förpliktelser

Under den här punkten kan ni bland annat reglera meddelanderegler, sekretess, exklusivitet, konkurrensbegränsning och evenemangssäkerhet.

Sponsring kan innebära att parterna får konfidentiell information om varandra. Då är det smart att avtala om sekretess.

Exklusivitet kan tas in i avtalet för att säkerställa gott genomslag för hela eller delar av den exponering sponsringen ger. Konkurrensbegränsningen reglerar att konkurrenter till sponsorn inte exponeras i anslutning till den aktuella sponsringen. Regler kring evenemangssäkerhet är ett sätt att motverka att sponsorn blir förknippad med något negativt.

Reglera avtalstid och uppsägning

Om avtalet avser mer än ett enstaka evenemang bör avtalets längd, och under vilka förutsättningar det kan sägas upp eller förlängas, regleras.

Reglera vad som händer om avtalet upphör i förtid

Ibland inträffar något som gör att avtalet upphör i förtid. Vid en parts avtalsbrott kan det vara lämpligt att inkludera regler om sanktioner. Vissa punkter i avtalet kan skyddas med ett vite (straffpåföljd). Här reglerar ni hur avtalsbrott ska hanteras.

Omständigheter som är specifika för den aktuella avtalssituationen, såsom dopning eller brott, kan också regleras här.

Reglera vad som gäller efter avtalets upphörande

Vissa avtalsregleringar bör gälla även efter avtalets upphörande. Precisera dem! Det kan bland annat handla om lojalitets- och sekretessåtaganden.

Ni bör också reglera exempelvis konkurrensförbud efter avtalets upphörande. En konkurrensbegränsning hämmar mottagarens möjligheter att ingå ett liknande sponsoravtal med en konkurrent.

Specificera vad som gäller vid ändringar i avtalet

Alla ändringar eller tillägg i avtalet bör ske i skriftlig form och undertecknas av parterna för att vara giltigt.

Mer information

Mallen är framtagen i samarbete med Carl-Fredrik HedenströmMagnusson Law. Som kund hos DokuMera så får du i inloggat läge även kontaktmöjlighet direkt till experten. Du ringer eller använder vårt expertkontaktformulär för att skicka ett e-postmeddelande där du även kan bifoga ett dokument.

De kunder som köpt denna dokumentmall har även köpt...
En dokumentmall för Microsoft ExcelBudget socialt ansvarstagande tvåårig
2017
520 kr
En dokumentmall för Microsoft WordChecklista sponsoravtal 2017 325 kr
En dokumentmall för Microsoft WordGåvobrev fastighet en givare en
mottagare 2017
325 kr
En dokumentmall för Microsoft WordGåvobrev lös egendom en givare en
mottagare 2017
325 kr
En dokumentmall för Microsoft WordPolicy stöd ideella organisationer 2017 380 kr
En dokumentmall för Microsoft ExcelSammanställning gåvor socialt
ansvarstagande 2017
325 kr
En dokumentmall för Microsoft WordSponsoravtal (Arenasponsring) 2017 625 kr
En dokumentmall för Microsoft WordSponsoravtal (Dräktsponsring) 2017 625 kr
En dokumentmall för Microsoft WordSponsoravtal (Lag- och arenasponsring)
2017
625 kr
 Denna dokumentmall ingår vid årsabonnemang på...

FöretagspaketetFöretagspaketet - vår storsäljare

Företagspaketet förenklar allt det administrativa och ”krångliga” inom företagandet. Här återfinns nedladdningsbara mallar i Word och Excel för anställningsavtal, offerter, fakturaset, utvecklingssamtal, hyreskontrakt, samarbetsavtal och många, många fler. Företagspaketet ger dig och dina medarbetare tillgång till tusentals mallar, alla framtagna av sakkunniga experter.

Beställ Företagspaketet, från 6 480 kr >>

Titta på innehållet >>


Din kundkorg

Din kundkorg är tom.

De 10 populäraste

Gör en bättre affär med oss - Beställ Företagspaketet!

Beställ Företagspaketet

För personlig service, ring 08-450 44 80.
Allmänna villkor | Användarpolicy | Vårt nyhetsbrev | Om cookies | Copyright © 2017 DokuMera AB.