Skiljeklausul - skiljedomsregler för Stockholms Handelskammare 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera är en klausul som innebär att skiljeförfarandet följer Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler om skiljeförfaranden. Parterna avgör om förfarandet ska avgöras av en eller tre skiljemän. Om tvisten är av komplicerad karaktär kan det vara klokt att välja tre skiljemän, men kostnaderna för detta uppgår ofta till betydande belopp. Ju fler skiljemän som ska avgöra tvisten desto dyrare kommer förfarandet att bli.

Kopiera texten i mallen och klistra in den under avsnittet Tvist i ditt avtal.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn