Skiljeklausul - lagen om skiljeförfarande (en skiljeman) 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall är en klausul som kan användas om tvisteföremålets värde är relativt begränsat, men när det fortfarande är av betydelse att hemlighålla den information som framkommer under skiljeförfarandet. Det kan också vara klokt att använda denna klausul om tvisten är av relativt enkel karaktär. Ju mer komplicerad tvisten är, desto mer motiverat kan det vara att fler skiljemän avgör tvisten.

Kopiera texten i mallen och klistra in den i ditt avtal under avsnittet Tvist.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn