Skiljeklausul - kombination (medling) 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera är en klausul som kan användas när parterna bedömer att det finns goda möjligheter att komma fram till en samförståndslösning med hjälp av en medlare. Om det visar sig att medling inte fungerar kan parterna välja på hurdant sätt tvisten ska lösas. Vilket alternativ som är bäst beror på omständigheterna. Parterna bör ta ställning till tvisteföremålets värde och vilka kostnader som tvisten kan uppgå till. Om parterna är osäkra på hur en viss tvist kan komma att utvecklas kan andra alternativ vara att föredra.

Kopiera texten i mallen och klistra in den under avsnittet Tvist i ditt avtal.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn