Skiljeklausul - kombination (förenklat skiljeförfarande i första hand) 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera är en klausul som kan användas när parterna är osäkra på hur komplicerad tvisten är och vilken sakkunskap som behövs för att lösa den. Parterna måste dock vara beredda på att kostnaderna kan uppgå till betydande belopp för det fall Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut anser att tre skiljemän ska lösa tvisten. Parterna bör därför från början överväga vilka typer av tvister som bör omfattas av en sådan här klausul.

Kopiera texten i mallen och klistra in den under avsnittet Tvist i ditt avtal.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn