Skiljeklausul - förenklat skiljeförfarande för Stockholms Handelskammare 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera är en klausul som innebär att skiljeförfarandet följer Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler om skiljeförfaranden.

Klausulen kan användas om tvisteföremålets värde är relativt begränsat, men när det fortfarande är av betydelse att hemlighålla den information som framkommer under skiljeförfarandet.

Det kan också vara klokt att använda denna klausul om tvisten är av relativt enkel karaktär. Med denna klausul är det endast en skiljeman som avgör tvisten. Ju mer komplicerad tvisten är, desto mer motiverat kan det vara att fler skiljemän avgör tvisten.

Kopiera texten i mallen och klistra in den under avsnittet Tvist i ditt avtal.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn