Mallar och avtal alla företag behöver

Logga in

Produkter
Kundservice
Om oss
DokuMera - Certifierad E-handel
DokuMera - Kreditvärdighet AA
DokuMera AB
Strindbergsgatan 32
115 31 STOCKHOLM

Tfn 08-450 44 80
E-post info@dokumera.se

Servitutsavtal 2017

Information om mall

Id: 3482

Typ: Word-mall

Omfattning: 2 sidor

Pris: 380 kr

Känner du dig osäker på om denna mall är lösningen på ditt problem?

Du behöver inte vara tveksam! Köp mallen nu och om du inte har användning för den så har du alltid möjlighet att inom de närmaste 24 timmarna utnyttja DokuMeras nöjd-kund-garanti:

1) Du kontaktar oss

2) Vi stryker din beställning

3) Du raderar mallen från din hårddisk

Mall för Servitutsavtal
En dokumentmall för Microsoft Word
Pris 380 kr
Servitutsavtal

Servitutsavtal 2017

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett servitutsavtal.

Ett servitut är en rätt för ägaren till en (härskande) fastighet att på något sätt få använda en annan (tjänande) fastighet eller att råda över dess användning. Ett servitut kan t.ex. gälla rätt att använda vägar eller vattentäkter (positivt servitut) men också begränsningar (negativt servitut) i fråga om hur man får bygga. Servitutet följer fastigheten och kan inte överlåtas separat.

Servitut får enligt lagen upplåtas endast om det främjar en ändamålsenlig markanvändning och är av stadigvarande betydelse för den härskande fastigheten. Upplåtelsen måste vara skriftlig, innehålla vad som är ändamålet och gäller oftast utan tidsbegränsning. Den skriftliga formen är också nödvändig för att få servitutet inskrivet i fastighetsregistret och därmed lättare få servitutet att gälla mot ägaren till den tjänande fastigheten eller mot en eventuell ny ägare till denna och dessutom mot var och en som vill göra gällande bättre rätt till servitutet. Bestämmelser om servitut finns idag i Jordabalken (1970:994).

Mallen har 2 sidor (ID #3482)

 
De kunder som köpt denna dokumentmall har även köpt...
En dokumentmall för Microsoft WordAnsökan ang lantmäteriförrättning 2017 325 kr
En dokumentmall för Microsoft WordKöpekontrakt och köpebrev (Avstyckning)
2017
380 kr
En dokumentmall för Microsoft WordKöpekontrakt och köpebrev (Köp gnm
avstyckning och fastighetsreglering)
2017
380 kr
 Denna dokumentmall ingår vid årsabonnemang på...

FöretagspaketetFöretagspaketet - vår storsäljare

Företagspaketet förenklar allt det administrativa och ”krångliga” inom företagandet. Här återfinns nedladdningsbara mallar i Word och Excel för anställningsavtal, offerter, fakturaset, utvecklingssamtal, hyreskontrakt, samarbetsavtal och många, många fler. Företagspaketet ger dig och dina medarbetare tillgång till tusentals mallar, alla framtagna av sakkunniga experter.

Beställ Företagspaketet, från 6 480 kr >>

Titta på innehållet >>


Din kundkorg

Din kundkorg är tom.

De 10 populäraste

Gör en bättre affär med oss - Beställ Företagspaketet!

Beställ Företagspaketet

För personlig service, ring 08-450 44 80.
Allmänna villkor | Användarpolicy | Vårt nyhetsbrev | Om cookies | Copyright © 2017 DokuMera AB.