Sekretesspolicy för webbplats 2017

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 625 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en sekretesspolicy för en webbplats.

Sekretesspolicyn är speciellt utformad för webbplatser och innehåller allmänna bestämmelser beträffande sekretess.

För en webbplats (eller hemsida) som hanterar personuppgifter är det viktigt att kunna presentera en väl formulerad policy som besökare eller medlemmar kan ta del av. På så vis undviker och förebygger du de problem som kan uppstå vid oklarheter om vad som gäller eller om något i sekretesspolicyn har utelämnats.

Mallen kan enkelt anpassas eller utökas för webbplatsens särskilda behov av en policy eller sekretessbestämmelser.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn