Sekretessförbindelse rörelseöverlåtelse 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 520 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en sekretessförbindelse vid en rörelseöverlåtelse.

Sekretessförbindelsen läggs som bilaga till ett sekretessavtal mellan en tänkt företagsköpare och företaget inför en rörelseöverlåtelse. Dokumentmallen är avsedd för den situation när den tänkte köparen i sekretessavtalet har förbundit sig att anställda och andra inblandade först ska underteckna en sekretessförbindelse för att få ta del av information.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista företagsförvärv 2017
Företagsöverlåtelse inkråm 2017
Sekretessavtal företagsöverlåtelse rörelse 2017