Sekretessförbindelse anställda Engelsk 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 970 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en sekretessförbindelse på engelska (non-disclosure obligations) som bilaga till ett sekretessavtal, där mottagaren av information förbundit sig att anställda och andra först ska underteckna en sekretessförbindelse för att få ta del av information.

Genom att skriva en sekretessförbindelse förbinder sig en anställd från att yppa information till utomstående. Om denne ändå gör det är detta att se som ett avtalsbrott. I en sekretessförbindelse kan parterna själva bestämma konsekvenserna av ett avtalsbrott, till exempel ett bestämt vitesbelopp.

Finns det en sekretessförbindelse behöver bolaget inte bevisa att någon faktiskt skada har uppstått. Att teckna en sekretessförbindelse med de anställda är således det mest effektiva sättet att försöka förhindra att dessa läcker information som kan komma att skada bolaget.

Denna mall består av en sekretessförbindelse som undertecknas av bolagets anställda. Detta dokument är upprättat i enlighet med svensk rätt.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Anställningsavtal bilaga sekretess 2017
Sekretessförbindelse anställda 2017