Sekretessavtal ömsesidigt 2017

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 520 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett sekretessavtal (eng. non disclosure agreement, NDA, eller confidential discolusure agreement, CDA) mellan parter inför ett eventuellt inledande av ett samarbete, när parterna är både mottagare och utlämnare av information.

Genom att underteckna sekretessavtalet förbinder sig parterna att inte avslöja information eller uppgifter om det som avtalet gäller. Det är därför av vikt att det av avtalet framgår vilken information som omfattas, om de respektive parternas medarbetare/leverantörer m.m. ska omfattas och vad som ska gälla för det fall part bryter mot sekretessavtalet. Det bör också framgå under hur lång tid sekretessavtalet ska gälla. Ett sekretessavtal medför dock inte någon skyldighet att lämna ut eller ta emot information.

Med hjälp av denna mall från DokuMera säkerställer du att sekretess gällande ett inledande av ett samarbete kan upprättas. Mallen kan enkelt fyllas i och kompletteras med ytterligare information.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Sekretessavtal ömsesidigt Engelsk 2017